Kompanija “Konsing“ saopštila je da je odustala od u?eš?a na tenderu za operatera fiksne telefonije u Srbiji jer konkursna dokumentacija nije bila potpuna.

Kako se precizira u saopštenju ove srpsko-ameri?ke kompanije, u konkursnoj dokumentaciji, koju je “Konsig” otkupio, nije bilo klju?nih elemenata za biznis plan, medju kojima je cena usluga za koriš?enje infrastrukture.Weiterlesen...