Gra?ani Srbije telefonom mogu dobiti informacije u Kontak centru Poreske uprave o tome koliko državi duguju za porez kao i kako da popune poreske prijave.

Kontakt centar Poreske Uprave Srbije napravljen je po modelu centra koji ima Kraljevina Danska i koji je najefikasniji u Evropi. Kao i danski i naš kontakt centar ?e funkcionisati putem telefonskih linija, a razgovori ?e se tarifirati po ceni lokalnih telefonskih poziva.Weiterlesen...