Guverner NBS Radovan Jelaši? kaže da ?e MMF u kontrolu dogovora sa Vladom do?i u februaru do kada bi trebalo da se napravi program reforme penzionog sistema.

"Nadam se samo da se ne?e ponoviti toliko puta vi?en scenario - potpisali smo, ali smo mislili nešto sasvim drugo. Sa ovakvim programima, koji podrazumevaju srednjoro?no smanjenje javne potrošnje, do sada baš nismo imali pozitivnih iskustava", kaže Jelaši? za "Ve?ernje novosti".Weiterlesen...