U okviru najavljenih kontrola, poljoprivredna i veterinarska inspekcija kontrolisale su prehrambene proizvode u marketu Real na Novom Beogradu.

Visoke temperature, a samim tim i ve?e mogu?nosti kvarenja prehrambenih proizvoda, naterale su inspektore da ?eš?e nego obi?no izlaze na teren.Weiterlesen...