Zbog velikih gubitaka u privatizaciji ministarstvo ekonomije oformilo je radnu grupu koja ?e uvesti ve?u kontrolu onih koji upravljaju vra?enim firmama.

Država je raskinula 77 ugovora o privatizaciji, a sve ove firme su u veoma lošem stanju, dok je njihov preostali kapital prešao je u nadležnost Akcijskog fonda.Weiterlesen...