Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin kaže da ?e Rusija i dalje podržavati politiku Srbije prema Kosovu i da ?e nastviti sa investicijama u Srbiju.

"Realnost na Kosovu je i dalje uznemiravaju?a. Postoje pretnje regionalnoj i me?unarodnoj bezbednosti. Baš zbog toga nastavljamo da najtešnje sara?ujemo sa Srbijom sa ciljom da na miran na?in razrešimo tešku situaciju", rekao je Konuzin u intervjuu za "Novosti".Weiterlesen...