Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin izjavio je da je ostvarena principijelna saglasnost o kreditu od 200 miliona dolara za budžet Srbije.

"Tako?e, postoji na?elni stav da ?e preostala suma od oko jedne milijarde dolara biti namenjena za realizaciju infrastrukturnih objekata i postignut je sporazum da ?e srpska strana predo?iti neophodne projekte izgradnje železni?kih pruga i autoputeva", kazao je Konuzin.Weiterlesen...