Najnoviji, tre?i nacrt sporazuma iz Kopenhagena predvi?a nove datume za smenjenje štetnih gasova i za industrijski razvijene i zemlje u razvoju.

U dokumentu, nazvanom "Sporazum iz Kopenhagena" piše da bi do 2050. bogate države trebalo da smanje emisiju gasova sa efektom staklene bašte za najmanje 80 odsto u odnosu na nivoe iz 1990, dok bi smanjenje emisija zemalja u razvoju trebalo da bude izme?u 15 i 30 odsto.Weiterlesen...