Direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanovi? ocenio je da korupcija može zaustaviti privredni razvoj i ugroziti priliv novih investicija u Srbiju.

Jovanovi? je, gostuju?i u Vestima TV B92, podsetio da je Svetska banka indetifikovala korupciju kao faktor broj jedan koji uti?e na rast siromaštva, pove?anje nezaposlenosti i pad životnog standarda, ukazxuju?i da korupcija slabi konkurentnost doma?ih preduze?a, a u krajnjem slu?aju može da oteža priliv stranih investicija.Weiterlesen...