Zdravstveno stanje trenera i košarkaša iz Novog Sada Nemanje Danilovi?a i Nenada Grozdani?a i dalje je teško a lekari Klini?kog centra se bore za njihov život.

Direktor Centra za anestezju i reanimaciju Klini?kog centra Ivan Grgi? rekao je da je stanje obojice nepromenjeno i da su i dalje priklju?eni na respiratore. "Imaju povrede glave i moždanog tkiva i njihovo stanje je veoma teško", rekao je Grgi?.Weiterlesen...