Tvrdnje da bi Srbija ulaskom u NATO priznala Kosovo su neta?ne, jer nisu ni sve države NATO priznale Kosovo, kaže ?lan Foruma za me?unarodne odnose Filip Ejdus.

Ejdus smatra da nema razloga da Kosovo bude prepreka za ?lanstvo u NATO isto kao što nema razloga da bude prepreka za pristup Evropskoj uniji."Ne kažem da naš stav prema Kosovu ne?e biti nikakva prepreka za ?lanstvo u jednoj ili u obe ove organizacije, ve? ho?u da kažem da za sada ne postoji razlika izme?u ove dve organizacije", rekao je Ejdus za Slobodnu Evropu.Weiterlesen...