Jedan od prioriteta OEBS-a tokom gr?kog predsedavanja bi?e restrukturiranje me?unarodnih snaga na Kosovu, rekla je šefica diplomatije Gr?ke Dora Bakojani.

Ona je, u obra?anju Savetu bezbednosti UN, rekla da ?e pažnja zvani?ne Atine, kao predsedavaju?eg OEBS-u, biti usmerena na promovisanju mira, poštovanju ljudskih života i o?uvanju principa me?unarodnog prava.Weiterlesen...