Na Kosovu po?inje kampanja za lokalne izbore 15.novembra, prve od kako su kosovske institucije jednostrano proglasile nezavisnost u februaru prošle godine.

Za u?eš?e na izborima prijaviljene su 74 liste stranaka, koalicija, gra?anskih udruženja. Me?u njima je 37 lista kosovskih Albanaca, a na 21-oj listi su Srbi. Ostale liste pripadaju drugim manjinskim zajednicama. Politi?ari kažu da su obavljene sve pripreme za predizbornu kampanju.Weiterlesen...