Kosovska policija privela je u selu Drsnik pomo?nika ministra za Kosovo i Metohiju Branislava Risti?a tokom sastanka sa Srbima, povratnicima u opštinu Klina.

U?esnici tog sastanka rekli su da je pored Risti?a, policija privela i predstavnika tog ministarstva Borislava Taji?a, direktora Centra za socijalni rad u Kosovskoj Mitrovici Miladina ?urovi?a i predsednika opštine Klina Svetislava Dabižljevi?a.Weiterlesen...