Institucije Kosova tražile su pomo? me?unarodnih faktora za podsticanje kosovskih Srba da u?estvuju u narednim opštinskim izborima na Kosovu, piše Koha Ditore.

Do sada, nijedan politi?ki subjekat se nije prijavio za u?estovanje na izborima u pet opština sa ve?inskim srpksim stanovništvom, koje treba da se formiraju na Kosovu tokom jeseni.Weiterlesen...