Izvršni odbor Me?unarodnog monetarnog fonda potvrdio je u petak glasanje svog Odbora guvernera da se Kosovo primi u ?lanstvo te svetske finansijske intitucije.

Prema saopštenju objavljenom na sajtu MMF-a, Kosovo ?e postati ?lan MMF-a kada ovlaš?eni predstavnik Kosova potpiše u Vašingtonu Odredbe sporazuma.Weiterlesen...