Predsednik DSS Vojislav Koštunica rekao da je umesto politike "da EU nema alternativu, vreme za normalnu državotvornu politiku ?ije je na?elo ulazak u EU".

"Život i na primeru skupa u Sloveniji potvr?uje da je za Srbiju jedino bilo ispravno da se i u prethodne dve godine dosledno sprovodila promišljena državotvorna politika umesto praznog i površnog politikanstva sadašnje vlasti da EU nema alternativu", navedeno je u saopštenju lidera DSS-a.Weiterlesen...