Kandidat za ambasadora Crne Gore u Srbiji Igor Jovovi? pre dolaska u Beogradu obavi?e niz konsultacija sa predstavnicima institucija u Crnoj Gori.

"Planirao sam razgovore sa širokim krugom ljudi i institucija, zbog razgranatosti odnosa izme?u Crne Gore i Srbije", rekao je Jovovi?.On je dodao da ?e, u tom cilju, posetiti i neke medijske ku?e u Podgorici.Jovovi? je ve? imao razgovore u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti i Dukljanskoj akademiji nauka i umjetnosti.Weiterlesen...