Grad Kragujevac je prvi u Srbiji pokrenuo projekat javnih radova kako bi socijalno ugroženom stanovništvu bila pružena prilika da radom ostvari prihode.

Iz gradskog budeta za te namene u 2009. godini izdvojeno je 28 miliona dinara, a do sada je na ovaj na?in 319 ljudi dobilo posao. Uslov za radno angažovanje je da budu i korisnici socijalne zaštite i da su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Najve?a grupa od oko 60 angažovanih, uglavnom Roma, radi na ure?enju ekološkog parka "Ilina voda".Weiterlesen...