Ministarstvo za Kosovo i Metohiju i UNHCR po?eli su, u pet kolektivnih izbegli?kih centara u Kraljevu, popis raseljenih lica koja žele da se vrate na Kosovo.

Najve?i broj raseljenih je smešten u Mataruškoj Banji gde postoje tri kolektivna centra, jedan broj je smešten u norveškoj ku?i na Beranovcu, a u "šatorskom naselju" kod Starog aerodroma nalazi se 128 Roma izbeglih sa Kosova.Weiterlesen...