Vlada usvojila program subvencionisanih dinarskih gotovinskih i potroša?kih kredita koje ?e gra?ani mo?i da koriste za kupovinu doma?ih proizvoda i usluga.

Kako je agenciji Beta re?eno u Ministarstvu ekonomije, banke ?e idu?e nedelje po?eti da primaju zahteve za kredite. Poslovne banke ?e u te kredite plasirati ukupno 30 milijardi dinara, a država ?e ih subvencionisati sa milijardu i po dinara.Weiterlesen...