Privrednicima i gra?anima od danas su na raspolaganju krediti sa duplo nižim kamatama od uobi?ajenih, pošto ?e ih upravo u tom delu subvencionisati država.

Privrednici ?e mo?i da biraju izme?u kredita za likvidnost i kredita za investicije. Krediti za održavanje likvidnosti ima?e kamatu od 5,5 odsto i rok otplate do 12 meseci, dok ?e godišnja kamata kod kredita za investicije iznositi šest odsto, a za njih je rok otplate od tri do pet godina.Weiterlesen...