Na me?unarodnom aerodromu u Bangkoku uhapšena je žena koja je iz te zemlje pokušala da prokrijum?ari mladun?e tigra.

Mladun?e tigra bilo je drogirano i sakriveno u koferu me?u plišanim igra?kama jedne žene koja je letela sa Tajlanda u Iran.Weiterlesen...