Utvr?eni su kriterijumi za otpuštanje državnih ?inovnika - neophodnost radnog mesta i u?inak. Stalno zaposleni i honorarni saradnici bi?e izjedna?eni.

Vlada Srbije utvrdila je sve kriterijume za otpuštanje državnih ?inovnika. Osnovni kriterijum bi?e neophodnost radnog mesta i u?inak zaposlenih, a kako B92 saznaje, stalno zaposleni i "honorarci" bi?e izjedna?ini. To zna?i da ako nadre?eni odlu?i da otpusti stalno zaposlenog, na njegovo mesto mo?i ?e da zaposli honorarca za koga smatra da radi bolje.Weiterlesen...