Iako rešenja sa novim obra?unom poreza na imovinu treba da stignu u maju, još uvek su nepoznati kriterijumi po kojima ?e se odre?ivati tržišna vrednost stanova.

Ni najbolja ideja oko štednje i oporezovanja stanova, bez jasnih kriterijuma, kažu ekonomisti, ne?e dati rezultate. Gra?ani su, do sada, porez na stanove pla?ali na osnovu imaginarne vrednosti nekretnine, objasnila je ministarka finansija Diana Dragutinovi?.Weiterlesen...