Odsustvo lidera iz EU na sahrani poljskog predsednika Leha Ka?injskog dokaz je niskog nivoa jedinstva unutar Unije, smatra ?eški predsednik Vaclav Klaus.

Po Klausovim re?ima, odsustvo kanadskih ili australijskih lidera mogu?e je objasniti problemima sa trasportom zbog vulkanske prašine, ali nije bilo nikakvog razloga za odsustvo lidera iz zapadne Evrope i EU, preneo je Itar-Tas.Weiterlesen...