Opozicija i deo javnosti negoduju zbog operacije ministra zdravlja u Nema?koj. Hitna operacija bila neizbežna, kažu neki lekari i ministrovi saradnici.

Ministar zdravlja Tomica Milosavljevi? na toj funkciji se sa kra?im prekidima nalazi od 2000. Iako ne propušta priliku da hvali zdravstveni sistem u Srbiji, za šta sebi ?esto pripusuje zasluge, odlu?io je da svoju ki?mu prepusti nema?kim a ne srpskim lekarima.Weiterlesen...