Spiskovi sa imenima terorista, koje su sastavili UN i EU, krše osnovna ljudska prava, smatra švajcarski istraživa?.

Dik Marti, u izveštaju koji ?e sutra biti predstavljen u Savetu Evrope, kaže da osumnji?eni ?ija se imena stavljaju na spiskove nemaju prava da odgovore i da im je prakti?no nemogu?e da odbrane svoj ugled. "Sadašnji sistem spiskova krši principe koji su osnove ljudskih prava", ocenio je Marti.


Weiterlesen...