PU u Novom Sadu podnela je krivi?nu prijavu protiv de?aka od 14 godina, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivi?no delo obljube deteta.

Policija kao i nadležni u Centru za socijalni rad i u novosadskoj Osnovnoj školi "Kosta Trifkovi?" ?e u nastavku ispitivanja slu?aja utvrditi da li je bilo još zloupotreba i ko sve snosi odgovornost za takvo ponašanje.Weiterlesen...