V.d. direktora Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetkovi? ocenio da svetska ekonomska kriza u najve?oj meri uti?e na sve privatizovane firme u Srbiji.

"Agencija pokazuje odre?eni stepen tolerancije u smislu nešto dužih rokova za ispunjenje pojedinih obaveza kupaca onda kada je evidentno da kupac ispunjava ostale obaveze iz kupoprodajnog ugovora, ali suština se ne menja - ugovorne obaveze se moraju poštovati", rekao je Cvetkovi?.Weiterlesen...