Potpredsednik Vlade Jovan Krkobabi? izjavio je da ?e penzije do kraja godine biti redovne i bez smanjenja, i da ?e iznositi oko 66 odsto od prose?ne zarade.

Gostuju?i u Poligrafu on je istakao da je ukupan dug PIO fondu, za neupla?ene doprinose zaposlenih, 150 milijardi dinara. Krkobabi? navodi da to što su izdvajanja pove?ana sa 189 na 213 milijardi dinara, garantuje da penzije ove godine nisu ugrožene.On ipak priznaje da predizborno obe?anje da ?e penzije dosti?i 70 odsto prose?ne plate ne?e biti ispunjeno.Weiterlesen...