Potpredsednik Vlade Srbije Jovan Krkobabi? izjavio je da ni po koju cenu ne?e pristati na smanjenje penzija, niti na štednju u izdvajanjima za najsiromašnije.

"Ovog trenutka, Vlada stoji na stanovištu da smanjivanje penzija i pove?anje PDV nije opcija. U svakom slu?aju, ja od ove politike ne?u odstupiti ni po koju cenu", rekao je Krkobabi? za "Ve?erenje novosti".Weiterlesen...