Potpredsednik Vlade Jovan Krkobabi? kaže da u 2010. ne?e biti smanjivanja penzija, a da ?e u 2011. penzije rasti srazmerno ekonomskom rastu i porastu zarada.

"Ako bruto doma?i proizvod bude rastao, srazmerno tome, raš?e i penzije, plus koeficijent rasta prema modelu koji bude usvojen", kazao je on. Krkobabi? nije precizirao koliki ?e biti taj koeficijent rasta penzija, ali je naveo da ?e se utvrditi model uskla?ivanja penzija u koji ?e se ura?unati stopa inflacije, troškovi života, porast zarada i drugi faktori.Weiterlesen...