Pristalice opozicije u Tajlandu daju krv koju ?e baciti na sedište vlade kao simboli?nu žrtvu kako bi se izborili za raspuštanje parlamenta i održavanje izbora.

Više stotina demonstranata nazvanih "crvenokošuljaši" stoje u dugim redovima ?ekaju?i da im bolni?arke uzmu krv.Organizatori protesta zatražili su od svakog demonstranta da donira izme?u dve i 20 kašika krvi, odnosno 10 do 100 kubnih santimetara, kako bi sakupili planiranih milion kubnih santimetara za šta im je potrebna donacija izme?u 10.000 i 100.000 ljudi.Weiterlesen...