29 izbegli?kih porodica dobilo je klju?eve ku?a koje su za njih izgra?ene u Ba?kom Gra?acu. Klju?eve je uru?io predsednik izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti?.

Ku?e je izgradio Fond za pružanje pomo?i izbeglim, prognanim i raseljenim licima uz pomo? UNHCR-a. Bojan Pajti? je rekao da su u poslednje dve godine pokrajinski fond i UNHCR rešili stambene probleme 614 izbegli?kih porodica kojima je obezbe?en normalan život. On je najavio i zatvaranje preostalih kolektivnih centara u Vojvodini u 2011. godini.Weiterlesen...