Vlasti Kube odlu?ile se da dozvole rad privatnim taksistima. Ova odluka, jedan je od retkih primera slobodnog tržišta u toj zemlji.

Novi privatni taksisti trebalo bi da pomognu i reše hroni?an problem prevoza gra?ana. U Ministarstvu za saobra?aja u petak bila je ogromna gužva. Budu?i privatni taksisti od ranih jutarnjih sati stajali su u redu da bi popunili forumlare, neophodne za dobijanje licence za rad.Weiterlesen...