Srbija ima više od 60 potroša?kih organizacija, ali ve?ina njih ispred prava gra?ana stavlja li?ne interese, piše Politika.

List navodi da Srbija ve? snosi posledice dugogodišnjih upozorenja evropskih institucija da su kupci obespravljeni, kao i da bi država koja teži ka EU trebalo ozbiljnije da se pozabavi ovom temom. U poslednjem izveštaju "Progres riport 2008" skre?e se pažnja na to da Srbija nema ujedinjenu i jaku nacionalnu organizaciju potroša?a.Weiterlesen...