Ministar spoljnih poslova Francuske Bernar Kušner izrazio je o?ekivanje da ?e se na predstoje?oj konferenciji EU u Sarajevu pojaviti i Srbija i Kosovo.

Hajde da se nadamo da ?e u Sarajevo svi do?i i da ?e pri?ati me?usobno. O?ekujem da do?u, ali to zavisi od njih, ne mogu da kažem da sam siguran. Ali u pitanju je proces koji se ne može zaustaviti. Znam da se predstavnici Srbije i Kosova sada više sastaju nego ranije. No, ponavljam, to je proces i treba?e jedna generacija da se stvari normalizuju", kaže Kušner.Weiterlesen...