Odnosi Banjaluke i Beograda su dobri, ali postoje neslaganja oko uloge Turske na Balkanu, kaže predsednik Republike Srpske Rajko Kuzmanovi?.

On je danas u Kragujevcu izjavio da je zadovoljan odnosima sa Srbijom i da ti odnosi mogu biti još bolji, ali da postoje i neka me?usobna politi?ka neslaganja - o ulozi Turske na Balkanu. "Nismo baš sre?ni što se na Balkan uvla?i politika Turske", rekao je Kuzmanovi? novinarima.Weiterlesen...