Ministar za rad i lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljaji? ne vidi šta bi moglo da dovede do prevremenih parlamentarnih izbora u 2010. godini.

On je, me?utim, naveo da se ne bi iznenadio da ti izbori ipak budu održani. "U Srbiji nikad ne možete sa sigurnoš?u re?i da ?e vlada odraditi ceo mandat. Krajnje je nezahvalno prognozirati koliko ?e ova vlada izdržati", rekao je Ljaji?.Weiterlesen...