Saobra?aj na Brankovom mostu u Beogradu ponovo se odvija nesmetano, nakon što je kontradiverziona ekipa MUP-a Srbije ustanovila da je dojava o bombi bila lažna.

Saobra?aj je bio u prekidu od 13:45, kada je u centralu beogradske policije stigla dojava da je pod ovaj most podmetnuta bomba.Weiterlesen...