Šef odborni?ke grupe LDP-a Skupštini Beograda Dejan Ran?i? kaže da je budžet Beograda za 2010. godinu poslednja odbrana reformske politike Srbije.

"Finansije u Beogradu pokazuju viziju razvoja i gradski budžet za 2010. godinu nije koalicioni ra?un kao republi?ki, jer grad nije rezervoar za pla?anje lošeg poslovanja gradskih javnih preduze?a, nije i ne može da bude narodna kuhinja, servis ili investitor lošeg poslovanja gradskih preduze?a", rekao je Ran?i?.Weiterlesen...