LDP ne?e ulaziti u vladu, ako G17 plus iz nje iza?e i smatra da su novi izbori bolje rešenje od rekonstrukcije vlade, izjavio je lider LDP-a ?edomir Jovanovi?.

"Ovo je vlada bez snage za suštinske reforme, bez vizije, vlada koja se bavi sama sobom... U jednoj takvoj vladi LDP ne može da u?estvuje, ali ne zato što smo mi opozicija pa za transfer u vlast tražimo ne znam šta, nego zato što ne vidim kako bismo mi u toj vladi mogli bilo šta da radimo, osim da uve?avamo unutrašnji haos", rekao je Jovanovi?.Weiterlesen...