Hiporehabilitacija, terapijsko jahanje kao dopuna postoje?im programima rehabilitacije dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom od skoro i u Srbiji.

Sedmogodišnja Nikolina Caran jedna je od desetoro dece koje roditelji dva puta sedmi?no dovode na terapijsko jahanje na beogradski hipodrom.Weiterlesen...