Uz otpusnu listu, pacijenti ?e pri izlasku iz zdravstvene ustanove dobijati i terapiju. Medikamenti se daju za najduže pet dana.

Ova novina u našu bolni?ku praksu uvedena je izmenom Pravilnika o uslovima i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.Weiterlesen...