Ministarstvo kulture podržava novinarska udruženja da predlože Granski kolektivni ugovor za medije, kaže pomo?nica ministra kulture Nataša Vu?kovi?-Lesendri?.

U tom procesu je neophodno da i novinari zauzmu objektivan stav kako o pitanju zarada, tako i o problemu tehnoloških viškova u medijskim ku?ama, izjavila je Lesendri?eva. Prema njenim re?ima, veoma je bitno profesionalno usavršavanje novinara radi efikasnijeg rada i poboljšanja njihovog sopstvenog položaja.Weiterlesen...