Zaposleni u državnom preduze?u za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Univerzal" u Leskovcu dve godine ne primaju platu.

U poslednje vreme u Srbiji je sve više preduze?a u kojima radnici štrajkuju zbog neispla?enih plata. Me?utim postoje i ona gde zaposleni rade, a dve godine ne primaju platu i ipak ne štrajkuju.Weiterlesen...