Od 70 prvaka koji ?e krenuti u osnovnu školu “Petar Tasi?” u Leskovcu samo je devetoro dese srpske nacionalnosti, dok su ostala deca romske nacionalnosti.

Savet za me?unacionlne odnose u Leskovcu pokrenuo je inicijativu o preraspodeli, kako se ne bi dogodilo da škola “Petar Tasi?” postane etni?ki ?ista.Weiterlesen...