Potpredsednik Vlade Ivica Da?i? sve?ano je u Gorini kod Leskovca otvorio fabriku vode ?ime je i zvani?no po?eo sa radom Regionalni vodosistem ”Barje“.

Puštanjem u probni rad vodosistema “Barje“ posle 25 godina je završena najve?a investicija na podru?ju Jablani?kog okruga. Do sada je u izgradnju vodosistema “Barje“ uloženo oko 80 miliona evra.Weiterlesen...