?lanovi opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Nebojše ?ovi?a u Leskovcu prešli su u Socijaldemokratsku partiju Srbije Rasima Ljaji?a.

U opštinskom odboru ove stranke u Leskovcu kažu da je odluka o prelasku u novu partiju doneta ve?inom glasova, bez konsultacija sa centralom stranke i predsednikom Nebojšom ?ovi?em. U Skupštini grada Leskovca ova stranka ima dva odbornika.Weiterlesen...